Trang chủ / Thư viện luật Xây dựng / Cấp phép xây dựng

  Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
 

 

13/12/2010 - 18:10

I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG:

 

1. Các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Sở Xây dựng:

 

            + Các công trình xây dựng thuộc các tuyến đường: Bạch Đằng, Hùng Vương (trừ khu quy hoạch).

 

            + Các công trình nhà ở riêng lẻ từ 5 tầng trở lên.

 

(Theo Quyết định 1934/QĐ-UBND, ngày 27/8/2002 của UBND thành phố Hải Phòng)

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (do chủ hộ xây dựng lập):

 

- Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu).

 

- Bản sao công chứng quyền sử dụng đất của chủ hộ xây dựng.

 

- 02 bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

 

+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu (mặt cắt dọc và ngang) công trình, mặt bằng móng và mặt cắt cấu tạo móng.

 

+ Mặt bằng sơ đồ hệ thống điểm đầu nối kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải…).

 

Với công trình riêng lẻ dưới 3 tầng, chủ đầu tư được phép tự thiết kế.

 

Với công trình từ 4 tầng, thiết kế xây dựng công trình được lập thẩm định và phê duyệt theo qui định tại Điều 36 Nghị định số 52/ 1999/ NĐ-CP.

 

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ:

 

* Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: Tại bộ phận 1 cửa Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng.

 

* Thời gian tiếp nhận: Vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7h30' đến 11h30', chiều từ 13h30' đến 17h30'.

 

* Thời gian giải quyết hồ sơ:

 

- Đối với nhà ở riêng lẻ: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

- Đối với của các tổ chức: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

4. Gia hạn giấy phép:

 

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

 

- Hồ sơ xin gia hạn gồm:

 

   + Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (có xác nhận của UBND phường xã).

 

   + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp và thiết kế duyệt kèm.

 

- Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5. Xét cấp giấy phép xây dựng tạm:

 

Đối với các công trình xin cấp phép xây dựng nằm trong khu vực không phù hợp với  quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chỉ được xét cấp giấy phép tạm.

 

Đối với công trình nằm trong khu vực chỉ được cấp giấy phép tạm, chủ đầu tư phải có cam kết (bằng văn bản có xác nhận của chính quyền địa phương) khi nhà nước thực hiện việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ công trình và không được đền bù.

 

Tầng cao tối đa cấp giấy phép tạm không quá 2 tầng.

 

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm thời như hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nêu tại mục I.

 

6. Lệ phí cấp giấy phép Xây dựng: Theo QĐ của UBND thành phố Hải Phòng.

 

II. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CỦA UBND QUẬN HỒNG BÀNG:

 

1. Các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại UBND quận Hồng Bàng:

 

            Các nhà ở riêng lẻ thuộc địa phận hành chính do UBND quận Hồng Bàng quản lý với quy mô xây dựng từ 4 tầng trở xuống, không hạn chế diện tích sàn.

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm (chủ đầu tư tự lập):

 

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có biểu mẫu kèm theo).

 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chứng thực.

 

* Trường hợp hộ gia đình không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì chủ hộ xây dựng phải làm thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất. UBND phường thẩm tra, xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm quy hoạch kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích đo mặt bằng sử dụng đất do UBND phường lập và đượcphòng TNMT quận xác nhận đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất.

 

- 02 bộ hồ sơ thiết kế:

 

 Hồ sơ thiết kế gồm: Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải.

 

Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

 

* Ghi chú:

 

+ Đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 01 đến 02 tầng và tổng diện tích nền + sàn không quá 250m2, chủ đầu tư có thể tự lập hồ sơ thiết kế và phải chịu trách nhiệm về kết cấu, an toàn, bền vững của công trình và đảm bảo tiện - bất tiện cho các công trình khác liền kề.

 

+ Các trường hợp công trình nhà ở từ 03 tầng trở lên; diện tích nền + sàn từ 250m2 trở lên) thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thiết kế.

 

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ:

 

* Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 

- Tại Bộ phận “một cửa” UBND quận Hồng Bàng, Địa chỉ: số 01 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h30’ - 11h30’, chiều từ 13h30’ - 17h00’, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày Lễ, Tết).

 

- Tại Bộ phận “một cửa” UBND phường Thượng Lý, địa chỉ: số 65 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, HB, Hải Phòng.

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

 

* Thời gian giải quyết: Không quá 12 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

4. Phí xây dựng:

 

- Tất cả các trường hợp xin cấp phép xây trên địa bàn quận phải nộp phí xây dựng theo Quyết định số 508/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND thành phố Hải Phòng.

 

- Mức tính phí như sau: Dự toán phần xây lắp x Diện tích sàn x Tỷ lệ thu phí

 

(Thông báo thu phí xây dựng thể hiện chi tiết nội dung cho mỗi trường hợp sẽ gửi tận tay cho chủ đầu xin phép xây dựng).

 

- Địa điểm nộp phí xây dựng: Phòng Quản lý Đô thị quận - Số 44 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

   Chủ đầu tư phải nộp phí xây dựng trước khi đến nhận Giấy phép xây dựng được cấp, nộp bản phô tô biên lai thu phí cho cán bộ bộ phận trả hồ sơ cấp phép (để lưu) khi nhận giấy phép xây dựng.

 

III. CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND PHƯỜNG:

 

Các công trình xin cải tạo, sửa chữa nguyên trạng không làm thay đổi kết cấu công trình (Thay mái, sửa chữa chát lại tường, tôn nền, thay cửa…), khi có nhu cầu chủ đầu tư (hộ gia đình) phải làm đơn xin cải tạo sửa chữa (có xác nhận của Tổ trưởng dân phố). Chủ đầu tư (hộ gia đình) chỉ được phép cải tạo, sửa chữa khi được sự đồng ý của UBND phường.

 

* Hồ sơ gồm:

 

1. Đơn xin cải tạo, sửa chữa: nghi rõ nội dung cần cải tạo, sửa chữa.

 

2. Chụp ảnh hiện trạng công trình, phần công trình trước khi xin cải tạo, sửa chữa.

 

3. Giấy tờ nhà, đất.

 

* Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: tại Bộ phận “một cửa” UBND phường


Nguồn: haiphong.gov.vn



Số lượt đã xem: 3443

  Tin cùng loại
   Ký lại hợp động thuê đất đối với tổ chức kinh tế   (06/08/2014)
   Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (17/07/2014)
   Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (17/07/2014)
   Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Lê Chân - Hải Phòng   (15/07/2014)
   Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng   (15/07/2014)




     "Công ty TNHH Xây dựng và nội thất Phương Vinh, và Văn phòng Kiến trúc Phương Anh là doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất và thi công tại Hải Phòng. Chất lượng các công trình do chúng tôi thiết kế đã mang lại uy tín và sự tin tưởng của khách hàng hơn 15 năm qua. Sự hài lòng của gia chủ là niềm vui của đội ngũ kiến trúc sư chúng tôi."

Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Phương Vinh

Văn phòng Kiến trúc Phương Anh

Địa chỉ: Số 2A phố Phụng Pháp - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng
Hotline:
       KTS. Mr.Tuấn Anh 0901.291.666
       KTS. Mrs.Phương 085.88.355.88
       KTS. Mr.Thành 0912.308.118
Fanpage: facebook.com/maukientrucdep/



back to top