Thư viện luật Xây dựng > Cấp phép xây dựng

  Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
 

 

13/12/2010 - 18:10

I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG:

 

1. Các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Sở Xây dựng:

 

            + Các công trình xây dựng thuộc các tuyến đường: Bạch Đằng, Hùng Vương (trừ khu quy hoạch).

 

            + Các công trình nhà ở riêng lẻ từ 5 tầng trở lên.

 

(Theo Quyết định 1934/QĐ-UBND, ngày 27/8/2002 của UBND thành phố Hải Phòng)

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (do chủ hộ xây dựng lập):

 

- Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu).

 

- Bản sao công chứng quyền sử dụng đất của chủ hộ xây dựng.

 

- 02 bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

 

+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu (mặt cắt dọc và ngang) công trình, mặt bằng móng và mặt cắt cấu tạo móng.

 

+ Mặt bằng sơ đồ hệ thống điểm đầu nối kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải…).

 

Với công trình riêng lẻ dưới 3 tầng, chủ đầu tư được phép tự thiết kế.

 

Với công trình từ 4 tầng, thiết kế xây dựng công trình được lập thẩm định và phê duyệt theo qui định tại Điều 36 Nghị định số 52/ 1999/ NĐ-CP.

 

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ:

 

* Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: Tại bộ phận 1 cửa Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng.

 

* Thời gian tiếp nhận: Vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7h30' đến 11h30', chiều từ 13h30' đến 17h30'.

 

* Thời gian giải quyết hồ sơ:

 

- Đối với nhà ở riêng lẻ: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

- Đối với của các tổ chức: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

4. Gia hạn giấy phép:

 

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

 

- Hồ sơ xin gia hạn gồm:

 

   + Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (có xác nhận của UBND phường xã).

 

   + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp và thiết kế duyệt kèm.

 

- Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5. Xét cấp giấy phép xây dựng tạm:

 

Đối với các công trình xin cấp phép xây dựng nằm trong khu vực không phù hợp với  quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chỉ được xét cấp giấy phép tạm.

 

Đối với công trình nằm trong khu vực chỉ được cấp giấy phép tạm, chủ đầu tư phải có cam kết (bằng văn bản có xác nhận của chính quyền địa phương) khi nhà nước thực hiện việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ công trình và không được đền bù.

 

Tầng cao tối đa cấp giấy phép tạm không quá 2 tầng.

 

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm thời như hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nêu tại mục I.

 

6. Lệ phí cấp giấy phép Xây dựng: Theo QĐ của UBND thành phố Hải Phòng.

 

II. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CỦA UBND QUẬN HỒNG BÀNG:

 

1. Các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại UBND quận Hồng Bàng:

 

            Các nhà ở riêng lẻ thuộc địa phận hành chính do UBND quận Hồng Bàng quản lý với quy mô xây dựng từ 4 tầng trở xuống, không hạn chế diện tích sàn.

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm (chủ đầu tư tự lập):

 

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có biểu mẫu kèm theo).

 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chứng thực.

 

* Trường hợp hộ gia đình không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì chủ hộ xây dựng phải làm thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất. UBND phường thẩm tra, xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm quy hoạch kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích đo mặt bằng sử dụng đất do UBND phường lập và đượcphòng TNMT quận xác nhận đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất.

 

- 02 bộ hồ sơ thiết kế:

 

 Hồ sơ thiết kế gồm: Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải.

 

Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

 

* Ghi chú:

 

+ Đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 01 đến 02 tầng và tổng diện tích nền + sàn không quá 250m2, chủ đầu tư có thể tự lập hồ sơ thiết kế và phải chịu trách nhiệm về kết cấu, an toàn, bền vững của công trình và đảm bảo tiện - bất tiện cho các công trình khác liền kề.

 

+ Các trường hợp công trình nhà ở từ 03 tầng trở lên; diện tích nền + sàn từ 250m2 trở lên) thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thiết kế.

 

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ:

 

* Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 

- Tại Bộ phận “một cửa” UBND quận Hồng Bàng, Địa chỉ: số 01 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h30’ - 11h30’, chiều từ 13h30’ - 17h00’, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày Lễ, Tết).

 

- Tại Bộ phận “một cửa” UBND phường Thượng Lý, địa chỉ: số 65 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, HB, Hải Phòng.

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

 

* Thời gian giải quyết: Không quá 12 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

4. Phí xây dựng:

 

- Tất cả các trường hợp xin cấp phép xây trên địa bàn quận phải nộp phí xây dựng theo Quyết định số 508/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND thành phố Hải Phòng.

 

- Mức tính phí như sau: Dự toán phần xây lắp x Diện tích sàn x Tỷ lệ thu phí

 

(Thông báo thu phí xây dựng thể hiện chi tiết nội dung cho mỗi trường hợp sẽ gửi tận tay cho chủ đầu xin phép xây dựng).

 

- Địa điểm nộp phí xây dựng: Phòng Quản lý Đô thị quận - Số 44 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

   Chủ đầu tư phải nộp phí xây dựng trước khi đến nhận Giấy phép xây dựng được cấp, nộp bản phô tô biên lai thu phí cho cán bộ bộ phận trả hồ sơ cấp phép (để lưu) khi nhận giấy phép xây dựng.

 

III. CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND PHƯỜNG:

 

Các công trình xin cải tạo, sửa chữa nguyên trạng không làm thay đổi kết cấu công trình (Thay mái, sửa chữa chát lại tường, tôn nền, thay cửa…), khi có nhu cầu chủ đầu tư (hộ gia đình) phải làm đơn xin cải tạo sửa chữa (có xác nhận của Tổ trưởng dân phố). Chủ đầu tư (hộ gia đình) chỉ được phép cải tạo, sửa chữa khi được sự đồng ý của UBND phường.

 

* Hồ sơ gồm:

 

1. Đơn xin cải tạo, sửa chữa: nghi rõ nội dung cần cải tạo, sửa chữa.

 

2. Chụp ảnh hiện trạng công trình, phần công trình trước khi xin cải tạo, sửa chữa.

 

3. Giấy tờ nhà, đất.

 

* Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: tại Bộ phận “một cửa” UBND phường


Nguồn: haiphong.gov.vnSố lượt đã xem: 2807

  Tin cùng loại
   Ký lại hợp động thuê đất đối với tổ chức kinh tế   (06/08/2014)
   Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (17/07/2014)
   Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (17/07/2014)
   Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Lê Chân - Hải Phòng   (15/07/2014)
   Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng   (15/07/2014)

Kiến trúc Phương Anh chuyên thiết kế nội thất, thiết kế nhà đẹp ở Hải Phòng, biệt thự
 
Thư viện luật Xây dựng > Cấp phép xây dựng

  Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
 

 

13/12/2010 - 18:10

I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG:

 

1. Các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Sở Xây dựng:

 

            + Các công trình xây dựng thuộc các tuyến đường: Bạch Đằng, Hùng Vương (trừ khu quy hoạch).

 

            + Các công trình nhà ở riêng lẻ từ 5 tầng trở lên.

 

(Theo Quyết định 1934/QĐ-UBND, ngày 27/8/2002 của UBND thành phố Hải Phòng)

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (do chủ hộ xây dựng lập):

 

- Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu).

 

- Bản sao công chứng quyền sử dụng đất của chủ hộ xây dựng.

 

- 02 bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

 

+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu (mặt cắt dọc và ngang) công trình, mặt bằng móng và mặt cắt cấu tạo móng.

 

+ Mặt bằng sơ đồ hệ thống điểm đầu nối kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải…).

 

Với công trình riêng lẻ dưới 3 tầng, chủ đầu tư được phép tự thiết kế.

 

Với công trình từ 4 tầng, thiết kế xây dựng công trình được lập thẩm định và phê duyệt theo qui định tại Điều 36 Nghị định số 52/ 1999/ NĐ-CP.

 

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ:

 

* Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: Tại bộ phận 1 cửa Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng.

 

* Thời gian tiếp nhận: Vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7h30' đến 11h30', chiều từ 13h30' đến 17h30'.

 

* Thời gian giải quyết hồ sơ:

 

- Đối với nhà ở riêng lẻ: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

- Đối với của các tổ chức: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

4. Gia hạn giấy phép:

 

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

 

- Hồ sơ xin gia hạn gồm:

 

   + Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (có xác nhận của UBND phường xã).

 

   + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp và thiết kế duyệt kèm.

 

- Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5. Xét cấp giấy phép xây dựng tạm:

 

Đối với các công trình xin cấp phép xây dựng nằm trong khu vực không phù hợp với  quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chỉ được xét cấp giấy phép tạm.

 

Đối với công trình nằm trong khu vực chỉ được cấp giấy phép tạm, chủ đầu tư phải có cam kết (bằng văn bản có xác nhận của chính quyền địa phương) khi nhà nước thực hiện việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ công trình và không được đền bù.

 

Tầng cao tối đa cấp giấy phép tạm không quá 2 tầng.

 

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm thời như hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nêu tại mục I.

 

6. Lệ phí cấp giấy phép Xây dựng: Theo QĐ của UBND thành phố Hải Phòng.

 

II. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CỦA UBND QUẬN HỒNG BÀNG:

 

1. Các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại UBND quận Hồng Bàng:

 

            Các nhà ở riêng lẻ thuộc địa phận hành chính do UBND quận Hồng Bàng quản lý với quy mô xây dựng từ 4 tầng trở xuống, không hạn chế diện tích sàn.

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm (chủ đầu tư tự lập):

 

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có biểu mẫu kèm theo).

 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chứng thực.

 

* Trường hợp hộ gia đình không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì chủ hộ xây dựng phải làm thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất. UBND phường thẩm tra, xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm quy hoạch kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích đo mặt bằng sử dụng đất do UBND phường lập và đượcphòng TNMT quận xác nhận đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất.

 

- 02 bộ hồ sơ thiết kế:

 

 Hồ sơ thiết kế gồm: Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải.

 

Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

 

* Ghi chú:

 

+ Đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 01 đến 02 tầng và tổng diện tích nền + sàn không quá 250m2, chủ đầu tư có thể tự lập hồ sơ thiết kế và phải chịu trách nhiệm về kết cấu, an toàn, bền vững của công trình và đảm bảo tiện - bất tiện cho các công trình khác liền kề.

 

+ Các trường hợp công trình nhà ở từ 03 tầng trở lên; diện tích nền + sàn từ 250m2 trở lên) thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thiết kế.

 

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ:

 

* Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 

- Tại Bộ phận “một cửa” UBND quận Hồng Bàng, Địa chỉ: số 01 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h30’ - 11h30’, chiều từ 13h30’ - 17h00’, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày Lễ, Tết).

 

- Tại Bộ phận “một cửa” UBND phường Thượng Lý, địa chỉ: số 65 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, HB, Hải Phòng.

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

 

* Thời gian giải quyết: Không quá 12 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

4. Phí xây dựng:

 

- Tất cả các trường hợp xin cấp phép xây trên địa bàn quận phải nộp phí xây dựng theo Quyết định số 508/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND thành phố Hải Phòng.

 

- Mức tính phí như sau: Dự toán phần xây lắp x Diện tích sàn x Tỷ lệ thu phí

 

(Thông báo thu phí xây dựng thể hiện chi tiết nội dung cho mỗi trường hợp sẽ gửi tận tay cho chủ đầu xin phép xây dựng).

 

- Địa điểm nộp phí xây dựng: Phòng Quản lý Đô thị quận - Số 44 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

   Chủ đầu tư phải nộp phí xây dựng trước khi đến nhận Giấy phép xây dựng được cấp, nộp bản phô tô biên lai thu phí cho cán bộ bộ phận trả hồ sơ cấp phép (để lưu) khi nhận giấy phép xây dựng.

 

III. CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND PHƯỜNG:

 

Các công trình xin cải tạo, sửa chữa nguyên trạng không làm thay đổi kết cấu công trình (Thay mái, sửa chữa chát lại tường, tôn nền, thay cửa…), khi có nhu cầu chủ đầu tư (hộ gia đình) phải làm đơn xin cải tạo sửa chữa (có xác nhận của Tổ trưởng dân phố). Chủ đầu tư (hộ gia đình) chỉ được phép cải tạo, sửa chữa khi được sự đồng ý của UBND phường.

 

* Hồ sơ gồm:

 

1. Đơn xin cải tạo, sửa chữa: nghi rõ nội dung cần cải tạo, sửa chữa.

 

2. Chụp ảnh hiện trạng công trình, phần công trình trước khi xin cải tạo, sửa chữa.

 

3. Giấy tờ nhà, đất.

 

* Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: tại Bộ phận “một cửa” UBND phường


Nguồn: haiphong.gov.vnSố lượt đã xem: 2808

  Tin cùng loại
   Ký lại hợp động thuê đất đối với tổ chức kinh tế   (06/08/2014)
   Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (17/07/2014)
   Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (17/07/2014)
   Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Lê Chân - Hải Phòng   (15/07/2014)
   Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng   (15/07/2014)

 

CÂU HỎI NGẪU NHIÊN
1

Nhức đầu khi tính lún cho móng đơn .

2

cầu vòm

3

Về địa chất nền móng

4

Thắc mắc về thống kê số liệu địa chất

5

Lý thuyết tính toán top - base

6

TT cọc chịu tải ngang ???

7

Áp lực gây lún tại móng khối quy ước

8

Mặt cắt địa chất?

9

Cách tính toán toán sức chịu tải cọc đơn?

10

Đà giáo - trụ tạm?

Thiết kế kiến trúc

Thiết kế nhà ở - nhà ống

Thiết kế biệt thự

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất nhà ở

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng ngủ

Thiết kế nội thất biệt thự

Thiết kế nội thất chung cư

Xây nhà trọn gói

Bản đồ công ty Kiến trúc Phương Anh
Khách online: 23
Tổng truy cập: 6641116
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
1. KTS: Mr.Tuấn Anh
Sdd: 0936.625.468
2. KTS: Mr.Thành
Sdd: 0912.308.118
3. KTS: Ms.Phương
Sdd: 0125.88.3.55.88
Dịch vụ
Xây nhà trọn gói Xây nhà trọn gói
Thiết kế nội thất nhà ở Thiết kế nội thất nhà ở
Công trình đã thi công
[Xây nhà trọn gói] Nhà cô Lan - Cầu Rào 2 - Hải Phòng [Xây nhà trọn gói] Nhà cô Lan - Cầu Rào 2 - Hải Phòng
[Xây nhà trọn gói] Nhà anh Minh - Hạ Long - Quảng Ninh [Xây nhà trọn gói] Nhà anh Minh - Hạ Long - Quảng Ninh
[Nhà ống 4 tầng] Nhà a Hùng - Thủy Nguyên HP [Nhà ống 4 tầng] Nhà a Hùng - Thủy Nguyên HP
[Nhà phố 4 tầng] Nhà chị Duyên - Hải Dương [Nhà phố 4 tầng] Nhà chị Duyên - Hải Dương
Dự án mới
[Nhà ống 4 tầng] Nhà chú Tuyền - Mê Linh HN [Nhà ống 4 tầng] Nhà chú Tuyền - Mê Linh HN
[Nhà phố 3 tầng] Nhà c Trang - Hà Đông HN [Nhà phố 3 tầng] Nhà c Trang - Hà Đông HN
[Nhà phố 3 tầng] Nhà a Quân - Kiến An HP [Nhà phố 3 tầng] Nhà a Quân - Kiến An HP
[Nhà phố 5 tầng] Nhà a Công - HN [Nhà phố 5 tầng] Nhà a Công - HN
Căn hộ cho thuê
Phong thủy
Sửa phòng vừa đẹp vừa hợp phong thủy Sửa phòng vừa đẹp vừa hợp phong thủy
Trấn yểm sư tử theo phong thủy có thể phản tác dụng Trấn yểm sư tử theo phong thủy có thể phản tác dụng
Sắp xếp phong thủy nhà để tăng vận may tiền bạc Sắp xếp phong thủy nhà để tăng vận may tiền bạc
Những lỗi phong thủy chủ nhà hay phạm phải Những lỗi phong thủy chủ nhà hay phạm phải
Bất động sản
Đại gia chán villa vì làm chết xác cho ôsin hưởng Đại gia chán villa vì làm chết xác cho ôsin hưởng
Thủ tướng cho phép mở rộng đối tượng vay gói 30.000 tỷ đồng Thủ tướng cho phép mở rộng đối tượng vay gói 30.000 tỷ đồng
Tiếp tục nới điều kiện mua nhà theo gói 30.000 tỷ đồng Tiếp tục nới điều kiện mua nhà theo gói 30.000 tỷ đồng
Doanh nghiệp địa ốc theo nhau báo lãi trong quý I Doanh nghiệp địa ốc theo nhau báo lãi trong quý I
 
Tin nổi bật
Khách online: 24
Tổng truy cập: 6641117
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
1. KTS: Mr.Tuấn Anh
Sdd: 0936.625.468
2. KTS: Mr.Thành
Sdd: 0912.308.118
3. KTS: Ms.Phương
Sdd: 0125.88.3.55.88
 

DỰ ÁN MỚI

[Nhà ống 4 tầng] Nhà chú Tuyền - Mê Linh HN    Chủ đầu tư: Gia đình chú Tuyền
   Địa chỉ: Mê Linh - Hà Nội
   Dịch vụ: Thiết kế nhà phố + Thiết kế nội thất
[Nhà phố 3 tầng] Nhà c Trang - Hà Đông HN    Chủ đầu tư: Gia đình c Trang
   Địa chỉ: Hà Đông - Hà Nội
   Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc nhà + Thiết kế nội thất
[Nhà phố 3 tầng] Nhà a Quân - Kiến An HP    Chủ đầu tư: Gia đình anh Quân
   Địa chỉ: Kiến An - Hải Phòng
   Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc nhà + Thiết kế nội thất
[Nhà phố 5 tầng] Nhà a Công - HN    Chủ đầu tư: Gia đình anh Công
   Địa chỉ: Hoàng Mai - Hà Nội
   Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc nhà + Thiết kế nội thất
[Thiết kế nhà đẹp] Nhà a Hoàn - Hải Dương   Chủ đầu tư: Gia đình anh Hoàn
  Địa chỉ: Hải Dương
  Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc nhà ở
Thiết kế nhà anh Tùng - Hải Phòng    Chủ đầu tư: Gia đình anh Tùng
   Địa chỉ: Văn Cao - Hải Phòng
   Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc nhà + Thiết kế nội thất
Xem thêm

DỰ ÁN MỚI

[Nhà ống 4 tầng] Nhà chú Tuyền - Mê Linh HN    Chủ đầu tư: Gia đình chú Tuyền
   Địa chỉ: Mê Linh - Hà Nội
   Dịch vụ: Thiết kế nhà phố + Thiết kế nội thất
[Nhà phố 3 tầng] Nhà c Trang - Hà Đông HN    Chủ đầu tư: Gia đình c Trang
   Địa chỉ: Hà Đông - Hà Nội
   Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc nhà + Thiết kế nội thất
[Nhà phố 3 tầng] Nhà a Quân - Kiến An HP    Chủ đầu tư: Gia đình anh Quân
   Địa chỉ: Kiến An - Hải Phòng
   Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc nhà + Thiết kế nội thất
Xem thêm
 Thiết kế nhà ở
Mẫu thiết kế cho Nhà phố 3 tầng - Anh Ngọc Anh - Hải An - Hải Phòng

Thiết kế Nhà phố 3 tầng - Anh Ngọc Anh - Hải An - Hải Phòng

Mẫu thiết kế cho Nhà phố 4 tầng  -  Anh Tuấn - Q.Hải An - Tp.Hải Phòng

Thiết kế Nhà phố 4 tầng - Anh Tuấn - Q.Hải An - Tp.Hải Phòng

Mẫu thiết kế cho cải tạo mặt tiền nhà ở hiện đại

Thiết kế cải tạo mặt tiền nhà ở hiện đại

Mẫu thiết kế cho Nhà phố 4 tầng  - Ông Dũng - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng

Thiết kế Nhà phố 4 tầng - Ông Dũng - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng

Xem thêm
 Thiết kế biệt thự
Mẫu thiết kế cho Biệt thự phố mặt tiền 8m  - Anh Thanh - Q.Hải An - Tp.Hải Phòng

Thiết kế Biệt thự phố mặt tiền 8m - Anh Thanh - Q.Hải An - Tp.Hải Phòng

Mẫu thiết kế cho Biệt thự cô Lan - Hải Phòng

Thiết kế Biệt thự cô Lan - Hải Phòng

Mẫu thiết kế cho Biệt thự Anh Minh - Lê Hồng Phong - Hải Phòng

Thiết kế Biệt thự Anh Minh - Lê Hồng Phong - Hải Phòng

Mẫu thiết kế cho Biệt thự 2 tầng nhà chú Khang - Lê Hồng Phong HP

Thiết kế Biệt thự 2 tầng nhà chú Khang - Lê Hồng Phong HP

Xem thêm
 Thiết kế nội thất
Mẫu thiết kế cho Thiết kế test

Thiết kế Thiết kế test

Mẫu thiết kế cho nội thất shop thời trang Mr.John - Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng

Thiết kế nội thất shop thời trang Mr.John - Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng

Mẫu thiết kế cho nội thất nhà phố tại Hải Phòng

Thiết kế nội thất nhà phố tại Hải Phòng

Mẫu thiết kế cho Nội thất biệt thự anh Dũng - Lê Hồng Phong - Hải Phòng

Thiết kế Nội thất biệt thự anh Dũng - Lê Hồng Phong - Hải Phòng

Xem thêm
Công ty TNHH Xây dựng và nội thất Phương Vinh
Văn phòng Kiến trúc Phương Anh
Địa chỉ: Số 2A/193 Văn Cao - Ngô Quyền - Hải Phòng
Hotline: Ms. Phương 0125.88.355.88 - Mr. Thành 0912.308.118
Email:   kientrucphuonganh@gmail.com - noithatphuongvinh@gmail.com
Giới thiệu - Quy định sử dụng - Site map - Liên hệ
Trang chủ Công trình đã thi công Căn hộ cho thuê Liên hệ
Thư viện luật Xây dựng > Cấp phép xây dựng

  Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
 

 

13/12/2010 - 18:10

I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG:

 

1. Các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Sở Xây dựng:

 

            + Các công trình xây dựng thuộc các tuyến đường: Bạch Đằng, Hùng Vương (trừ khu quy hoạch).

 

            + Các công trình nhà ở riêng lẻ từ 5 tầng trở lên.

 

(Theo Quyết định 1934/QĐ-UBND, ngày 27/8/2002 của UBND thành phố Hải Phòng)

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (do chủ hộ xây dựng lập):

 

- Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu).

 

- Bản sao công chứng quyền sử dụng đất của chủ hộ xây dựng.

 

- 02 bộ hồ sơ thiết kế, mỗi bộ gồm:

 

+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu (mặt cắt dọc và ngang) công trình, mặt bằng móng và mặt cắt cấu tạo móng.

 

+ Mặt bằng sơ đồ hệ thống điểm đầu nối kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải…).

 

Với công trình riêng lẻ dưới 3 tầng, chủ đầu tư được phép tự thiết kế.

 

Với công trình từ 4 tầng, thiết kế xây dựng công trình được lập thẩm định và phê duyệt theo qui định tại Điều 36 Nghị định số 52/ 1999/ NĐ-CP.

 

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ:

 

* Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: Tại bộ phận 1 cửa Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng.

 

* Thời gian tiếp nhận: Vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Sáng từ 7h30' đến 11h30', chiều từ 13h30' đến 17h30'.

 

* Thời gian giải quyết hồ sơ:

 

- Đối với nhà ở riêng lẻ: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

- Đối với của các tổ chức: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

4. Gia hạn giấy phép:

 

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

 

- Hồ sơ xin gia hạn gồm:

 

   + Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (có xác nhận của UBND phường xã).

 

   + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp và thiết kế duyệt kèm.

 

- Thời gian: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

5. Xét cấp giấy phép xây dựng tạm:

 

Đối với các công trình xin cấp phép xây dựng nằm trong khu vực không phù hợp với  quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chỉ được xét cấp giấy phép tạm.

 

Đối với công trình nằm trong khu vực chỉ được cấp giấy phép tạm, chủ đầu tư phải có cam kết (bằng văn bản có xác nhận của chính quyền địa phương) khi nhà nước thực hiện việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ công trình và không được đền bù.

 

Tầng cao tối đa cấp giấy phép tạm không quá 2 tầng.

 

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm thời như hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nêu tại mục I.

 

6. Lệ phí cấp giấy phép Xây dựng: Theo QĐ của UBND thành phố Hải Phòng.

 

II. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CỦA UBND QUẬN HỒNG BÀNG:

 

1. Các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại UBND quận Hồng Bàng:

 

            Các nhà ở riêng lẻ thuộc địa phận hành chính do UBND quận Hồng Bàng quản lý với quy mô xây dựng từ 4 tầng trở xuống, không hạn chế diện tích sàn.

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm (chủ đầu tư tự lập):

 

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (có biểu mẫu kèm theo).

 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chứng thực.

 

* Trường hợp hộ gia đình không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì chủ hộ xây dựng phải làm thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất. UBND phường thẩm tra, xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm quy hoạch kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích đo mặt bằng sử dụng đất do UBND phường lập và đượcphòng TNMT quận xác nhận đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất.

 

- 02 bộ hồ sơ thiết kế:

 

 Hồ sơ thiết kế gồm: Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải.

 

Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

 

* Ghi chú:

 

+ Đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 01 đến 02 tầng và tổng diện tích nền + sàn không quá 250m2, chủ đầu tư có thể tự lập hồ sơ thiết kế và phải chịu trách nhiệm về kết cấu, an toàn, bền vững của công trình và đảm bảo tiện - bất tiện cho các công trình khác liền kề.

 

+ Các trường hợp công trình nhà ở từ 03 tầng trở lên; diện tích nền + sàn từ 250m2 trở lên) thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thiết kế.

 

3. Tiếp nhận và trả hồ sơ:

 

* Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

 

- Tại Bộ phận “một cửa” UBND quận Hồng Bàng, Địa chỉ: số 01 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h30’ - 11h30’, chiều từ 13h30’ - 17h00’, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày Lễ, Tết).

 

- Tại Bộ phận “một cửa” UBND phường Thượng Lý, địa chỉ: số 65 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, HB, Hải Phòng.

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

 

* Thời gian giải quyết: Không quá 12 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

4. Phí xây dựng:

 

- Tất cả các trường hợp xin cấp phép xây trên địa bàn quận phải nộp phí xây dựng theo Quyết định số 508/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của UBND thành phố Hải Phòng.

 

- Mức tính phí như sau: Dự toán phần xây lắp x Diện tích sàn x Tỷ lệ thu phí

 

(Thông báo thu phí xây dựng thể hiện chi tiết nội dung cho mỗi trường hợp sẽ gửi tận tay cho chủ đầu xin phép xây dựng).

 

- Địa điểm nộp phí xây dựng: Phòng Quản lý Đô thị quận - Số 44 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

   Chủ đầu tư phải nộp phí xây dựng trước khi đến nhận Giấy phép xây dựng được cấp, nộp bản phô tô biên lai thu phí cho cán bộ bộ phận trả hồ sơ cấp phép (để lưu) khi nhận giấy phép xây dựng.

 

III. CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND PHƯỜNG:

 

Các công trình xin cải tạo, sửa chữa nguyên trạng không làm thay đổi kết cấu công trình (Thay mái, sửa chữa chát lại tường, tôn nền, thay cửa…), khi có nhu cầu chủ đầu tư (hộ gia đình) phải làm đơn xin cải tạo sửa chữa (có xác nhận của Tổ trưởng dân phố). Chủ đầu tư (hộ gia đình) chỉ được phép cải tạo, sửa chữa khi được sự đồng ý của UBND phường.

 

* Hồ sơ gồm:

 

1. Đơn xin cải tạo, sửa chữa: nghi rõ nội dung cần cải tạo, sửa chữa.

 

2. Chụp ảnh hiện trạng công trình, phần công trình trước khi xin cải tạo, sửa chữa.

 

3. Giấy tờ nhà, đất.

 

* Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ: tại Bộ phận “một cửa” UBND phường


Nguồn: haiphong.gov.vnSố lượt đã xem: 2809

  Tin cùng loại
   Ký lại hợp động thuê đất đối với tổ chức kinh tế   (06/08/2014)
   Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (17/07/2014)
   Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   (17/07/2014)
   Thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Quận Lê Chân - Hải Phòng   (15/07/2014)
   Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng   (15/07/2014)

back to top